SELECTED WORKS AND PAST EXHIBITIONS
 
 
 
GRÖNLUND-NISUNEN
FEBRUARY 02 – MARCH 02, 2013
ESTHER SCHIPPER, BERLIN
 
PLANE, 2013. EXHIBITION VIEW ESTHER SCHIPPER, BERLIN, 2013
 
EXHIBITION VIEW ESTHER SCHIPPER, BERLIN, 2013
 
EXHIBITION VIEW ESTHER SCHIPPER, BERLIN, 2013
 
MOVEMENT,  2013. EXHIBITION VIEW ESTHER SCHIPPER, BERLIN, 2013
 
 
 

GRÖNLUND-NISUNEN

APRIL 03 – 18 APRIL, 2010
GALLERIA SCULPTOR, HELSINKI
 
LIQUID DIAGRAM, 2009
 
LIQUID DIAGRAM, 2009
 
REEL TO REEL, 2005
 
 
 
GRÖNLUND-NISUNEN
NOVEMBER 09 – DECEMBER 23, 2009
ESTHER SCHIPPER, BERLIN
 
EXHIBITION VIEW ESTHER SCHIPPER, BERLIN, 2009
 
 
LIQUID DIAGRAM, 2009.  EXHIBITION VIEW ESTHER SCHIPPER, BERLIN, 2009 
 
EXHIBITION VIEW ESTHER SCHIPPER, BERLIN, 2009
 
100 CIRCLES, 2007.  EXHIBITION VIEW ESTHER SCHIPPER, BERLIN, 2009
 
 
 
GRÖNLUND-NISUNEN 
JULY  09 – AUGUST 28, 2005
ESTHER SCHIPPER, BERLIN
 
ANTIGRAVITY MODEL, 2005. EXHIBITION VIEW ESTHER SCHIPPER, BERLIN, 2005
 
EXHIBITION VIEW ESTHER SCHIPPER, BERLIN, 2005
 
REEL TO REEL, 2005. EXHIBITION VIEW ESTHER SCHIPPER, BERLIN, 2005
 
REEL TO REEL (DETAIL), 2005. EXHIBITION VIEW ESTHER SCHIPPER, BERLIN, 2005
 
 

 

 
 

ESTHER SCHIPPER GMBH
POTSDAMER STRASSE 81E
D-10785 l BERLIN

TEL: +49 (0) 30 37 44 33 133
FAX: +49 (0) 30 37 44 33 134
OFFICE@ESTHERSCHIPPER.COM
FOLLOW US ON FACEBOOK
FOLLOW US ON INSTAGRAM